Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/11/12
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/11/22
Taulatik kentzeko eguna: 2021/12/15
Jatorria
1825 - HERRI. PARTAIDETZA,GIZAR / HERRIT LAGUNTZA,GARDENTAS
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 1264
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2021/11/22 Urtea: 2021 Aldizkariaren zenbakia: 133 Iragarkiaren zenbakia: 3796
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.