Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2021/09/15
Taulan argitaratzeko eguna: 2021/09/16
Taulatik kentzeko eguna: 2021/09/20
Jatorria
035010 - HERRITARREN SEGURTASUNA / UDALTZAINGOAREN KIDEGOA / UDALTZAINGOA
Iragarkia
Urtea: 2021
Eskakizina: 84
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian ez
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.