Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2020/06/16
Taulan argitaratzeko eguna: 2020/06/17
Taulatik kentzeko eguna: 2021/01/01
Jatorria
01 - ALKATETZA ERAKUNDE HARRE
Iragarkia
Urtea: 2020
Eskakizina: 169
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian ez
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.