Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2020/06/11
Taulan argitaratzeko eguna: 2020/06/29
Taulatik kentzeko eguna: 2020/07/21
Jatorria
081901 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA / ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2020
Eskakizina: 473
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2020/06/29 Urtea: 2020 Aldizkariaren zenbakia: 72 Iragarkiaren zenbakia: 1484
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.