Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2020/06/05
Taulan argitaratzeko eguna: 2020/06/17
Taulatik kentzeko eguna: 2020/07/09
Jatorria
15 - MUGIKORTASUNA,ESPAZIO PUB
Iragarkia
Urtea: 2020
Eskakizina: 455
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2020/06/17 Urtea: 2020 Aldizkariaren zenbakia: 68 Iragarkiaren zenbakia: 1367
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.