Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2020/02/25
Taulan argitaratzeko eguna: 2020/03/06
Taulatik kentzeko eguna: 2020/04/01
Jatorria
11 - P.ADINEKOAK HAURRAK
Iragarkia
Urtea: 2020
Eskakizina: 272
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2020/03/06 Urtea: 2020 Aldizkariaren zenbakia: 27 Iragarkiaren zenbakia: 644
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.