Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2020/02/14
Taulan argitaratzeko eguna: 2020/02/17
Taulatik kentzeko eguna: 2020/02/24
Jatorria
035010 - HERRITARREN SEGURTASUNA / UDALTZAINGOA / UDALTZAINGOA
Iragarkia
Urtea: 2020
Eskakizina: 60
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian ez
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.