Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2020/12/15
Taulan argitaratzeko eguna: 2020/12/30
Taulatik kentzeko eguna: 2021/01/23
Jatorria
1822 - HERRI. PARTAIDETZA,GIZAR / HERRITARREN PARTEHARTZEA
Iragarkia
Urtea: 2020
Eskakizina: 1333
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2020/12/30 Urtea: 2020 Aldizkariaren zenbakia: 148 Iragarkiaren zenbakia: 4043
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.