Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2020/10/05
Taulan argitaratzeko eguna: 2020/10/16
Taulatik kentzeko eguna: 2020/11/07
Jatorria
081901 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA / ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2020
Eskakizina: 953
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2020/10/16 Urtea: 2020 Aldizkariaren zenbakia: 117 Iragarkiaren zenbakia: 2962
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.