Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/05/29
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/06/12
Taulatik kentzeko eguna: 2019/07/04
Jatorria
0171 - ALKATETZA ERAKUNDE HARRE / EUSKARA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 519
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2019/06/12 Urtea: 2019 Aldizkariaren zenbakia: 68 Iragarkiaren zenbakia: 1816
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.