Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/05/14
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/05/24
Taulatik kentzeko eguna: 2019/06/15
Jatorria
2319 - HEZKUNTZA ETA KULTURA / HEZKUNTZ
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 460
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2019/05/24 Urtea: 2019 Aldizkariaren zenbakia: 60 Iragarkiaren zenbakia: 1562
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.