Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/05/03
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/05/04
Taulatik kentzeko eguna: 2020/01/01
Jatorria
151401 - MUGIKORTASUNA,ESPAZIO PUB / ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 195
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian ez
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.