Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/04/03
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/04/15
Taulatik kentzeko eguna: 2019/05/14
Jatorria
1822 - HERRI. PARTAIDETZA,GIZAR / HERRITARREN PARTEHARTZEA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 349
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2019/04/15 Urtea: 2019 Aldizkariaren zenbakia: 46 Iragarkiaren zenbakia: 1094
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.