Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/12/12
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/12/23
Taulatik kentzeko eguna: 2020/01/17
Jatorria
1822 - GOB IREK GIZA ETXE / HERRITARREN PARTAIDETZA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 1330
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2019/12/23 Urtea: 2019 Aldizkariaren zenbakia: 147 Iragarkiaren zenbakia: 4034
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.