Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/11/08
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/11/11
Taulatik kentzeko eguna: 2019/12/16
Jatorria
091202 - GIZA BALIABIDEAK / GIZA BALIABIDEEN KUDEAKET / HAUTAKETA ETA GARAPENA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 397
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian ez
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.