Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/10/18
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/10/30
Taulatik kentzeko eguna: 2019/11/22
Jatorria
151401 - MUGIKORTASUNA,ESPAZIO PUB / ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 1118
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2019/10/30 Urtea: 2019 Aldizkariaren zenbakia: 126 Iragarkiaren zenbakia: 3430
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.