Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/09/09
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/09/13
Taulatik kentzeko eguna: 2019/10/05
Jatorria
081901 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA / ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 923
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2019/09/13 Urtea: 2019 Aldizkariaren zenbakia: 106 Iragarkiaren zenbakia: 2929
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.