Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/07/29
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/08/12
Taulatik kentzeko eguna: 2019/09/04
Jatorria
0116 - ALKATETZA ERAKUNDE HARRE / GAZTERIA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 836
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2019/08/12 Urtea: 2019 Aldizkariaren zenbakia: 92 Iragarkiaren zenbakia: 2627
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.