Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2019/07/29
Taulan argitaratzeko eguna: 2019/08/07
Taulatik kentzeko eguna: 2019/10/19
Jatorria
1822 - HERRI. PARTAIDETZA,GIZAR / HERRITARREN PARTEHARTZEA
Iragarkia
Urtea: 2019
Eskakizina: 835
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2019/08/07 Urtea: 2019 Aldizkariaren zenbakia: 90 Iragarkiaren zenbakia: 2579
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.