Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2018/07/02
Taulan argitaratzeko eguna: 2018/07/13
Taulatik kentzeko eguna: 2019/01/01
Jatorria
0211 - LURRALDEA,KLIMAREN ALDEK / PLANGINTZA ETA HIRIG ANTO
Iragarkia
Urtea: 2018
Eskakizina: 677
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2018/07/13 Urtea: 2018 Aldizkariaren zenbakia: 81 Iragarkiaren zenbakia: 2687
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.