Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2018/04/09
Taulan argitaratzeko eguna: 2018/04/10
Taulatik kentzeko eguna: 2018/04/16
Jatorria
035010 - HERRITARREN SEGURTASUNA / UDALTZAINGOAREN KIDEGOA / UDALTZAINGOAREN KIDEGOA
Iragarkia
Urtea: 2018
Eskakizina: 40
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian ez
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.