Iragarkiaren xehetasuna

Datak
Iragarkia sortu den eguna: 2017/09/01
Taulan argitaratzeko eguna: 2017/09/13
Taulatik kentzeko eguna: 2017/10/14
Jatorria
0819 - EKON. SUSTAPENA,ENPLEGUA / ADMINISTRAZIOA
Iragarkia
Urtea: 2017
Eskakizina: 853
Iragarki mota
Udalarena, Aldizkarian bai
Aldizkarian argitaratzeko eguna: 2017/09/13 Urtea: 2017 Aldizkariaren zenbakia: 105 Iragarkiaren zenbakia: 3283
Egoeren historia
Iruzkina:

Zerrenda horietarako sarbidea ez da publikoa eta, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Legeari jarraiki, ezin izango dira erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, ezta informazioa berreskuratzen duen sistema batez transmititu edo erregistratu ere, interesdunek horretarako baimena eman ezean.