Kontratuen bilaketa historikoa

« Itzuli
Gaia:
OBRAS DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LAKUA 03
Dosierra:
2017/CONOOR0053
Saila:
Departamento administracion municipal y transformación digital
Dosier mota:
Obras
Esleitzeko modua:
Abierto
Arduraduna:
Jorge Nuñez Marina
Aurrekontua:
888.315,93euro
Gauzatze epea:
150 dias
Administrazio baldintzen orriak:
administrazio baldintzen orriak ikusi
Ver documentación técnica parte 1
Ver documentación técnica parte 2.1
Ver documentación técnica parte 2.2
Ver documentación técnica parte 3
Ver presupuesto formato gest
Ver desglose capítulo 06 gest
Ver desglose capítulo 07 gest
Ver desglose capítulo 08 gest
Aviso a licitadores
Ver presupuesto y desglose formato bc3
Lizitazioko iragarkia:
23/6/2017
iragarkia ikusi
Eskaintzak 'C' agerian jartzeko eguna:
26/7/2017 11:30
Eskaintzak 'A' agerian jartzeko eguna:
6/9/2017 11:30
Esleitzeko eguna:
21/9/2017  (difusion  21/9/2017  - 13:52)
» behin esleipena
» esleipen-hartzaileak ikusi
» informazio gahiago eskatu